TEKSTÜLESANNETE LAHENDAMINE II

 

1. Kaupluse "Linda" müüja teenib tööpäeval iga tunni eest 20 kr ja nädalavahetusel töötades 35 kr. Kaupluse "Ülejõe" müüja teenib vastavalt 25 kr ja 30 kr. Kui suur on mõlema müüja kuupalk? Millises poes on müüjal kasulikum töötada, arvestades seda, et kuus töötavad nad keskmiselt18 tööpäeval ja 4 nädalavahetuse päeval?


.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Vastus:...........................................................................................................................................2. Iga päeva lõpus kannab kauplus maha vanaksläinud toiduaineid. Igal tööpäeval keskmiselt 16 kg ulatuses ning laupäeval ja pühapäeval kaks korda rohkem. Kui suur on toiduainete kadu nädala jooksul, keskmiselt kuu jooksul ja aasta jooksul ?


..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Vastus:...........................................................................................................................................3. Rongi vagunitesse laaditi 32 tonni kivisütt, 54 tonni põlevkivi ning 21 tonni rauamaaki. Kivisütt mahtus igasse vagunisse 4 t, põlevkivi 2 t ja rauamaaki 3t. Mitu vagunit täis laaditi?


..........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Vastus:..............................................................................................................................................