Naturaalarvude korrutamine
Siim Seeman
Salme Põhikool 5. Klass

 

1. Asenda summa korrutisega ja arvuta.

    7+7+7+7+7+7+7+7=……………………..

    13+13+13+13+13=……………………..

    3+3+3+3+3+3+3+3+3=……………………..

    19+19+19=…………………………

     

2. Leia korrutis 11· 82 ja seejärel võimalikult lihtsalt

korrutised 22 · 82 ja 55 · 82.

………………………………………………………………………………………………

........................................................................................……………………………………

 

3. Asenda korrutis summaga.

5 · 6 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6

8 · 4 =…………………..            7 · 7 =……………………

6 · 9 =…………………...            5 · 2 =……………………

8 · y =…………………...            9 · a =……………………