V KLASS

2. Keemia meie ümber

Matemaatika

ARVAVALDIS
ARVAVALDISED
JAGATIS JA JÄÄK
KIRJALIK KORRUTAMINE I
KIRJALIK KORRUTAMINE II
KIRJALIK KORRUTAMINE III

KÕIK TEHTED NATURAALARVUDEGA
KORRUTAMISSEADUSED
NATURAALARVUDE KORRUTAMINE
NATURAALARVUDE PEAST JAGAMINE
PEAST ARVUTAMINE I
PEAST ARVUTAMINE II
ÜHISTEGURI LEIDMINE

VÕRRANDITE LAHENDAMINE

TÖÖLEHT

NATURAALARVUDE KORRUTAMINE

 

TEKSTÜLESANNETE LAHENDAMINE I
TEKSTÜLESANNETE LAHENDAMINE II