TÖÖLEHT LOODUSÕPETUSEST

Koostas Pille Sõrmus

Teema:

Nimi:

Klass:

Mari sünnipäeval sattus Mardi pükstele rasvaplekk. Lapsed otsustasid pleki eemaldada, kuid selgus, et kodus polnud pesupulbrit. Veega plekk maha ei tulnud. Mart tegi ettepaneku, et prooviks õige happega. Ta oli kuulnud, et hape on söövitav ja arvas, et rasvapleki eemaldamisel võiks sellest kasu olla. Mari aga arvas, et hape võib pükste sisse augu põletada ja tegi ettepaneku kasutada šampooni pleki eemaldamiseks. Kumma variandi kasuks peaksid lapsed otsustama?

Küsimus: Missuguse reaktsiooniga peaks olema pesuvahend rasvapleki eemaldamiseks? Miks?

Oletus: Pesuvahend rasvapleki eemaldamiseks peab olema aluselise reaktsiooniga, kuna rasvaine aluselises keskkonnas lahustub.

Muutujad oletuse kontrollimiseks: äädikas, šampoonivesi.

Mis muutub: rasva lahustumine erineva reaktsiooniga lahuses.

Mis jääb samaks: rasvaine.

Katse plaan:

 1. Panen ühte mikrokiti silindrisse (F1) äädikat, teise (F2) šampoonilahust.
 2. Kontrollin äädika ja šampoonilahuse reaktsiooni keskkonnas. Selleks lisan mõlemale indikaatorit.
 3. Märgin tulemuse protokolli.
 4. Lisan äädika ja šampoonilahuse silindrisse rasvainet. Segan.
 5. Võrdlen silindrite sisu ja märgin tulemused protokolli. Teen järeldused.

  Katsevahendid:

  1. mikrokiti alus, kaks pipetti.
  2. indikaator, äädikas, šampoon, vesi, rasvaine.

Ohutusnõuded: Kasutatavaid aineid mitte maitsta, vältida silma sattumist. Seedetrakti sattumisel kutsuda esile oksendamine, silma sattumisel pesta rohke veega.

Katsetulemused:

 1. Indikaatori lisamisel muutus äädikas punaseks (järelikult happeline keskkond), šampoonilahus siniseks (järelikult aluseline keskkond).
 2. F1 silindris, kus oli äädika ja rasvaine segu, tekkis heterogeenne lahus. Rasvaine jäi äädika sisse tükkidena/tilkadena.
 3. F2 silindris, kus oli šampoonivee ja rasvaine segu, tekis homogeenne lahus. Rasvaine lahustus šampoonivees täielikult.

Üldistus: Katsetulemustest oli näha, et rasvaine lahustus šampoonivee, mitte äädikas. Arvestades seda, et äädikas on happelise ja šampoonivesi aluselise reaktsiooniga, saan teha järelduse, et rasvaplekkide eemaldamiseks sobib šampoonivesi kui aluseline lahus. Mart ja Mari peaksid pükste puhastamiseks kasutama šampoonivett.