V KLASS
3. Teated kauguste tagant

Emakeel

SULGHÄÄLIKU PIKKUS 1
SULGHÄÄLIKU PIKKUS 2
SULGHÄÄLIKU PIKKUS 3

HÄÄLIKUTE PIKKUS 1
HÄÄLIKUTE PIKKUS 2
HÄÄLIKUTE PIKKUS 3
HÄÄLIKUTE PIKKUS 4
HÄÄLIKUTE PIKKUS 5
HÄÄLIKUTE PIKKUS 6
HÄÄLIKUTE PIKKUS 7
HÄÄLIKUTE PIKKUS 8
HÄÄLIKUTE PIKKUS 9
HÄÄLIKUTE PIKKUS 10
HÄÄLIKUTE PIKKUS
HÄÄLIKUTE PIKKUS
HÄÄLIKUTE PIKKUS
HÄÄLIKUTE PIKKUS

HÄÄLIKUÜHENDID 1
HÄÄLIKUÜHENDID 2

HÄÄLIKUÜHENDID 3
HÄÄLIKUÜHENDID 4