V KLASS
3. Teated kauguste tagant

Matemaatika

ALGARVUD JA KORDARVUD
ARVU KORDSED
ARVU TEGURID
ARVUDE ÜHISKORDSED
ARVUDE ÜHISTEGUR
JAGUVUSE TUNNUSED

KIRJALIK JAGAMINE I
KIRJALIK JAGAMINE II
KIRJALIK JAGAMINE III
KIRJALIK JAGAMINE IV
KORDAARVU ESITAMINE ALGTEGURITE KORRUTISENA
KUI TUNDMATU ON JAGATAV VÕI JAGAJA
ÜLESANDED KÕIGI TEHETEGA I
ÜLESANDED KÕIGI TEHETEGA II
ÜLESANDED KÕIGI TEHETEGA III
ÜLESANDED KÕIGI TEHETEGA IV