V KLASS
4. Eeposekangelased

Lugemine

FRIEDRICH ROBERT FAEHLMANN
JÄLGEDEGA KIVID
KALEVIPOJA HAUD
KALEVIPOJA KIVID
KALEVIPOJA MÕÕK
KALEVIPOJA SÄNGID
KOHANIMEDE TEKKIMINE
MÄLESTUSI EEPOSE KOOSTAJAIST I
MÄLESTUSI EEPOSE KOOSTAJAIST II
MÕTTEID ALEVITE PÄRUSMAALT
PULMAD (NÄIDEND "KALEVIPOJA" TEEMADEL)
TERETAMINE (L. KOIDULA LUULETUS)

ÜLESKUTSE

KILPLASED
KILPLASED

TÖÖLEHT- LUGEMISKONTROLL "KALEVIPOJAST"
TÖÖLEHT - KALEVIPOEG KODUTEEL

TÖÖLEHT - SALME PULMAD
KALEVIPOEG - KÜSIMUSED
KALEVIPOEG - KÜSIMUSED2

KULLAKETRAJAD - LUGEMISKONTROLL
KULLAKETRAJAD - FUNKTS. LUGEM.

Muistendeid Kalevipojast
E. Laugaste, E. Normann

KALEVIPOJA LIISUKIVI
KALEVIPOJA KIVI
KALEVIPOJA SILLAD
HIMOSUU
KIVISTUNUD HÄRG 1
KIVISTUNUD HÄRG 2

HEINANIITMINE
KALEVIPOEG LINNA EHITAMAS
JÄNES JA SIIL
KUIDAS SIIL OKKAD SAI
KALEVIPOJA HAUD
KALEVIPOJA PÕRGUSKÄIK
KALEVIPOJA RAMMUROHI. USK JA JUTT
KALEVIPOJA SÄNG1
KALEVIPOJA SÄNG 2
KALEVIPOJA SURM
KALEVIPOJA HAUD

KALEVIPOEG 8. lugu
KALEVIPOEG 9. lugu
KALEVIPOEG peatükkide lühikokkuvõtted
BEOWULF

Esivanemate varandus
M. J. Eisen

KUIDAS KALEVIPOEG ENDALE HOBUSE SAI JA SELLEGA KÜNDIS
KALEVIPOJA VAGU. KALEVIPOEG HEINAMAAL

KUIDAS MÕÕKJÄRV SAANUD
KALEVIPOJA JÄLJED
KALEVIPOEG TURJE KELDRIS
KALEVIPOEG JA VANAPAGAN 1
KALEVIPOEG JA VANAPAGAN 2
KALEVIPOEG JA VANAPAGAN 3
KALEVIPOJA SURM JA HAUD

KUIDAS SÜNDIS KASSITOOME ORG
KUIDAS SÜNDIS KASSITOOME

KUIDAS TOOMEMÄGI SAI OMA NIME

KUIDAS TEKKIS EMAJÕGI
KUIDAS TEKKIS JÄRVA-JAANI TEHISJÄRV

Tööks õpikuga:
Kuidas Märjamaa endale nime sai
Miks erineb Lääne-Eesti..."
Kus Narva endine varandus magab

FR. R. Kreutzwald "Eesti rahva ennemuistsed jutud" (koost. Daniel Veermets)
1. Võllamehikesed
2. Põhja konn
3. Õnnemunake
4. Puulane ja Tohtlane
5. Rohkesti tasutud heategu

RISTSÕNA I poolaasta  Veroonika Pihelgas