V KLASS

4. Eeposekangelased

Emakeel

HÄÄLIKUÜHENDID 1
HÄÄLIKUÜHENDID 2
HÄÄLIKUÜHENDID 3
HÄÄLIKUÜHENDID 4
HÄÄLIKUÜHENDID LIIT- JA LIITELISTES SÕNADES 1
HÄÄLIKUÜHENDID LIIT- JA LIITELISTES SÕNADES 2
HÄÄLIKUÜHENDID LIIT- JA LIITELISTES SÕNADES 3


KONSONANTÜHENDI ÕIGEKIRJA REEGLI ERANDID 1*
KONSONANTÜHENDI ÕIGEKIRJA REEGLI ERANDID 2*
KONSONANTÜHENDI ÕIGEKIRJA REEGLI ERANDID 3*
KONSONANTÜHENDI ÕIGEKIRJA REEGLI ERANDID 4*
KONSONANTÜHENDI ÕIGEKIRJA REEGLI ERANDID 5*
KONSONANTÜHENDI ÕIGEKIRJA REEGLI ERANDID 6*

LIITELISTE SÕNADE MOODUSTAMINE 1
LIITELISTE SÕNADE MOODUSTAMINE 2
LIITELISTE SÕNADE MOODUSTAMINE 3
LIITELISTE SÕNADE MOODUSTAMINE 4
LIITELISTE SÕNADE MOODUSTAMINE 5

LIITELISTE SÕNADE MOODUSTAMINE 6

LIITELISTE SÕNADE MOODUSTAMINE 7

KORDAMISEKS
TEST

RISTSÕNA

MUISTEND "Kuidas Metsküla nime sai"
MUISTEND "Kuisdas tekkis Eestimaa"

TÖÖLEHT

* TÄRNIGA TÄHISTATUD HARJUTUSTELE LEIAD LISA ÕPETAJALE
PÕHivARA TÄHEORTOGRAAFIA KORDAMISEKS ÕPETAJALE