V KLASS
4. Eeposekangelased

Matemaatika

PUNKT. SIRGLÕIK
LÕIKUDE VÕRDLEMINE. MURDJOON
TEKSTÜLESANDED MURDJOONTE JA LÕIKUDE KOHTA
KIIR JA SIRGE. TASAND
ÜLESANDEID LÕIKUDE, KIIRTE JA SIRGETEGA
ÜLESANDEID LÕIKUDE, KIIRTE  JA  SIRGETEGA
SKAALA. SAGEDUSTABEL. MOOD
DIAGRAMMID
NURGA MÕISTE, TÄHISTAMINE, VÕRDSUS
TERAVNURK, TÄISNURK, NÜRINURK, SIRGNURK
JOONESTUSÜLESANDEID NURKADE KOHTA
NURGAKRAAD. TÄISNURGA JA SIRGNURGA SUURUS
NURGA MÕÕTMINE MALLI ABIL, JOONESTAMINE
ÜLESANDEID NURKADELE
SIRGETE LÕIKUMINE JA PARALLEELSUS

TEKSTÜLESANDEID

ARVKIIR
JOONESTAME JA MÕÕDAME
NUPUTA

NUPULA
NÄPUNÄITED
VASTUSED

ARVRISTSÕNA.doc
MAAGILINE RUUT. doc