V KLASS

5. Eestimaa ajalugu

Emakeel

B, D, G 3. SILBI ALGUSES HELILISE HÄÄLIKU JÄREL 1*
B, D, G 3. SILBI ALGUSES HELILISE HÄÄLIKU JÄREL 2*
B, D, G 3. SILBI ALGUSES HELILISE HÄÄLIKU JÄREL 3*
B, D, G 3. SILBI ALGUSES HELILISE HÄÄLIKU JÄREL 4*
TEADSIN-sõnad 1*
TEADSIN-sõnad 2*
TEADSIN-sõnad 3*
TEADSIN-sõnad 4*
TEADSIN-sõnad 5*
LOOTSIN-sõnad 1*
LOOTSIN-sõnad 2*
LOOTSIN-sõnad 3*
LOOTSIN-sõnad 4*
KORDAVALT*

LIITSÕNAD 1
LIITSÕNAD 2
LIITSÕNAD 3
LIITSÕNAD 4

LIITSÕNA

VÕÕRSÕNAD

KOONDLAUSE

KOONDLAUSE 2

KOONDLAUSE 3

KOONDLAUSE 4. SIDESÕNAD

SIHITIS JA MÄÄRUS
ALUS, ÖELDIS, SIHITIS

SÜNONÜÜMID

* TÄRNIGA TÄHISTATUD HARJUTUSTELE LEIAD LISA ÕPETAJALE
PÕHIVARA TÄHEORTOGRAAFIA KORDAMISEKS ÕPETAJALE