V KLASS
6. Raamat

Emakeel

KAASHÄÄLIKUÜHENDID
KAASHÄÄLIKUÜHENDID
KAASHÄÄLIKUÜHENDID
KAASHÄÄLIKUÜHENDID
KAASHÄÄLIKUÜHENDID
KAASHÄÄLIKUÜHENDID
KAASHÄÄLIKUÜHENDI ERANDID. -GI, -KI
KAASHÄÄLIKUÜHENDI ERANDID
KAASHÄÄLIKUÜHENDI ERANDID
LIITED

TEST
KORDAMINE - ANTONÜÜMID, SÜNONÜÜMID
KORDAMINE - LIITSÕNAD, LIITEGA SÕNAD
KORDAMINE - SILBITAMINE, HELILISED HÄÄLIKUD, TÄHESTIK
KORDAMINE - SULGHÄÄLIKUD
KORDAMINE - ALUS, ÖELDIS

ALUS, ÖELDIS

ARUTLUS TEEMAL" HINDED JA RAHA"