V KLASS
7. Kooslus
Lugemine

Maailmamere mõju Maale
Osoon puhastab vett
Veeaur
Kui palju on Maal veeauru?
Veeauru tähtsus
Udu kui mannapuder
Miks merevesi on soolane?
Magevesi

Järvede olevik ja tulevik:
1. Eesti järvede arvust
2. On meie järved suured ja sügavad?
3. Järvede muutumine
4. Tänapäeva ohud
5. Järvetüübid appi
6. Järvede taastamine
7.  Kui palju vett on Eestis?

Järvetaimestik (küsimused)

Peipsi referaat

Miks on vesi tähtis?
Vee tihedus ja vee ringlemine veekogus
Vee külmumine
Merejää
Merepõhi otsustab inimkonna saatuse
Lumi
Lörts ja rahe
Lumikatte tähtsus
Veerevad lumepallid
Sademed
Kuidas vaadelda ilma - juhend õpetajale
Kuidas vaadelda ilma - tööleht lapsele
Veeringe
Kuhu kaob sajuvesi?
Energia muutumine veeringes
Kuidas ained vees lahustuvad?
Kui palju leidub Maal mulda?
Muld
Muld
Mullalõimis
Millest tekib muld?
Mullariik
Mis on muld?
Mullast saadavad ained
Mahepõllundus
Suur ringlemine
Miks lehed langevad?
Miks langetavad puud lehed?
Miks tuleb sügis?
Keskkond - tööleht
Õhu saastumine - tööleht
Tuul  - tööleht

Kuidas on kalad veeeluga kohastunud?
Külm vesi ja elusolendid
Organismid ja vesi
Aastaajad
Aastaring veekogus
Aastaring veekogus(küsimused)
Lutikad veepinnal I
Lutikad veepinnal II
Rohukonnad rändavad koduvette
Harilik kärnkonn
Kui vanaks elavad kahepaiksed?
Kobras
Saarmas
Kalad
Küsimusi kalade kohta
Linask põõnab põhjamudas
Kalade talvisest suremisest
Veeorganismide talvitumisest
Konnadest
Jäässe külmunud elust
Loomade talvitumine läbikülmunult
Putukate talvitumine allajahtunult
Kas igijäässe külmunud loomad võivad ärgata?
Süvaveekalade püügivarustus
Teod talvel
Soo kasvutingimused
Mesikäpa uni
Miks me talveund ei maga?
Miks linnud saavad lennata?
Nahkhiired
Putukate tiivad
Lendorav
Hõbetäpp I  
Hõbetäpp II  
Hõbetäpp III
Hõbetäpp IV  
Hõbetäpp V   
Hõbetäpp VI
Kui vanaks elavad linnud?
Mullaorganismid
Putukad ja bakterid
Üraskid ja seened
Puiduvaablased
Vihmauss
Vihmaussi seiklused
Mutt
Karihiired
Mullareostuse mõju elusorganismidele
Muinasjutt homsele päevale
Loodus kaitseb ennast
Bioloogiline putukatõrje
Bioloogiline taimekaitse

Loch Nessi koletisest

Märts

HARRY POTTER JA TARKADE KIVI  test

RISTSÕNA VESI

 

 

 

Tööleht ÕHUS ELAVAD ORGANISMID  Malle Salu
Tööleht VESI ORGANISMIDE ELUS  Malle Salu

 

5. klassi loodusõpetuse töölehed (Kasutatud Miksikese töölehti, Avita kirjastuse töövihikut (Rein Kuresoo, Tiia Kuresoo) ja Koolibri kirjastuse õpikut ning töövihikut (1.osa), autoriteks Sirje Kaljuma, Hergi Karik, Aivo Saar, Kalle Sirel) Annika Lõhmus

Ainete segunemine ja lahustumine

Hingamine ja põlemine  

Õhkkond ja õhu koostis 

Õhuniiskus, pilved, sademed

Õhu omadused 

Tuul

Õhk elukeskkonnana

Saastunud õhk   

Õhu saastamise vähendamine     

Putukad jt lendavad loomad  

Lindude kohastumine lendamiseks   

Taimede levik õhu kaudu   

Sademete tähtsus ja veeringe 

Vee soojenemine ja jahtumine   

Vee puhtus ja puhastamine    

Vesi elukeskkonnana     

Veetaimed   

Kalad, konnad ja imetajad

ERI AASATAEGADE ÕHUTEMPERATUURID.ppt Vesi kui elukeskkond, kordamine Ester Jürmann
Kes elavad meresügavustes  Ester Jürmann
Pilved ja sademed  Ester Jürmann
Kahjulikud ained õhus Ester Jürmann
Lendavad loomad  Ester Jürmann

TAIMEDE LEVIK  Külli Liblik
TAIMEDE LEVIK (tunnikava)  Külli Liblik

Tööleht INIMESE MÕJU LOODUSELE .doc saatnud Daisy Kudre