V KLASS
7. Kooslus

Emakeel

OTSEKÕNE
KORDAMINE

ÜTE. KIRJAVAHEMÄRGID. OTSEKÕNE

KIRJUTA ÕIGESTI. MÕTLE LAUSED. TÄIDA LÜNGAD

LIHTLAUSE. LIITLAUSE
LIHTLAUSE. LIITLAUSE
LIHTLAUSE. LIITLAUSE
LIITLAUSE KIRJAVAHEMÄRGID
POOLITA JÄRGNEV TEKST
PANE PUUDUVAD KIRJAVAHEMÄRGID
PANE KOMA ÕIGESSE KOHTA
KIRJUTA ÜTTEGA LAUSEID
PANE PUUDUVAD KIRJAVAHEMÄRGID
PANE KOMA ÕIGESSE KOHTA
POOLITA!
POOLITA
SILBITA!
OTSEKÕNE
POOLITA!
SILBITA!
MOODUSTA SÕNU!
PANE PUUDUVAD KIRJAVAHEMÄRGID!