V KLASS

7. Kooslus

Matemaatika

TEHTED KÜMNENDMURDUDEGA. TASKUARVUTI
RISTTAHUKAS
KUUP, SELLE SERVADE KOGUPIKKUS. MUDEL
RISTTAHUKAS. PINDALA
RISTTAHUKAS. RUUMALA

RISTTAHUKA RUUMALA
KUUBI RUUMALA. ARVU KUUP
RUUMALAÜHIKUD, NENDEVAHELISED SEOSED
RISTTAHUKA JA KUUBI PINDALA JA RUUMALA ARVUTAMINE
TEHETE JÄRJEKORD (KUUP JA RUUT)
MIDA MA TEAN RISTTAHUKAST JA KUUBIST?
RISTTAHUKAS JA KUUP
NATURAALARVUDE LUGEMINE, KIRJUTAMINE, ÜMARDAMINE
NELI TEHET NATURAALARVUDEGA
KIRJALIKUD TEHTED NATURAALARVUDEGA
VÕRRANDITE LAHENDAMINE
TEHTED NATURAALARVUDEGA
ARVU TEGURID JA KORDSED. JAGUVUSE TUNNUSED
ÜLESANDEID NATURAALARVUDEGA
ÜLESANDEID NATURAALARVUDEGA

TEKSTÜLESANDEID

TEISENDA
TEISENDA  2

NUPUD 1
NÄPUNÄITED 1
VASTUSED 1
NUPUD 2
NÄPUNÄITED 2
VASTUSED 2