V KLASS

8. Kodu loomine

Emakeel

KOKKU VÕI LAHKU?
KOKKU VÕI LAHKU?
KOKKU VÕI LAHKU?
KOKKU VÕI LAHKU?
KOKKU VÕI LAHKU?
SÕNALIIGID
SÕNALIIGID
SÕNALIIGID
SÕNALIIGID
SÕNALIIGID

VÕRDLEMINE
SÜNONÜÜMID. LIITSÕNA

POOLITAMINE 1*
POOLITAMINE 2*
POOLITAMINE 3*   

KORDAMINE  Anneli Jäme
SÕNAVARAÕPETUS 
VANASÕNAD

KORDAMINE - HELITUD HÄÄLIKUD
KORDAMINE - HÄÄLIKUTE PIKUSED
KORDAMINE - HÄÄLIKUÜHENDITE PIKKUSED
KORDAMINE - KAASHÄÄLIKUÜHENDI ERANDID

TÖÖLEHT 

 

* TÄRNIGA TÄHISTATUD HARJUTUSTELE LEIAD LISA ÕPETAJALE
PÕHIVARA TÄHEORTOGRAAFIA KORDAMISEKS ÕPETAJALE