V KLASS

INGLSE KEELE LISAMATERJALE

TONGUE TWISTERS (Olesja Roosmaa)
TESTS (Kersti Varik)
TESTS (Tiia Pukk, Marje Maasen)

OMADUSSÕNA  Anne Upan
ÕPIMAPI KOOSTAMISE JUHEND  Anne Upan

FAIRY TALE Katrin Libe

UNIT 5 WORDS  Maris Jaagus  Vastused
UNIT 1-8 WORDS  Maris Jaagus  Vastused 
UNIT 10-11 Maris Jaagus
UNIT 12 Maris Jaagus  Vastused
VEGETABLES
VEEL MARIS JAAGUSE MATERJALE

vt. ka  siit