6. KLASS
1. Eestimaa

Lugemine

Pinnavormid
Eesti
Eesti maastikulise liigenduse katsed
Eesti pinnamood
Maastikud - konspekt
Kuidas tekivad riftiorud?

Veekogud
Hüdroloogia oskussõnad
Vesi kui loodusvara
Läänemere miljonärid
Matsalu lahe veetaimestik
Matsalu laht ja Kasari jõgi
Halliste ja Kõpu kevadised suurveed
Mis saab metsaelanikest üleujutuse ajal?
Järvede tervis
Saastusprobleemid järvedes
Ohtlikud vetikad meie järvedes
Norra park ja allikad
Allikad
Joad
Õppekäik veekogu äärde
Keemu ranna orhideed
Eesti järvedest - tööleht

Niidud, heinamaad ja põllud
Loopealsed puhtaks!
Niidud saartel
Matsalu rannaniidud
Orhideed ja inimene
Põllud
Lääne-Virumaa niidud
Eesti looduse vaatamisväärsused
Vormsi peab võitlust võsaga
Lagleprobleem
Lagled ja talunikud
Niit
Juttselg- kärnkonn
Keemu ranna orhideed

Sood ja rabad
Märgalad
Rahvusvahelise kaitse all olevaid märgalasid
Soode kuivendamise mõju
Selli-Sillaotsa õpperada
Taimed ja elutingimused rabas -konspekt
Eesti soode jaotus - konspekt

Metsad
Metsaviktoriin 1999
Metsaviktoriini vastused ja kommentaarid
Kuidas tutvustada metsa? 1
Kuidas tutvustada metsa? 2
Millest vestavad aastarõngad? 1
Millest vestavad aastarõngad?
Alutaguse kuusikud
Järvselja ürgmets
Salumetsad
Salukuusikud
Salu-lehtmetsad
Salumetsad Eestis
Kummardus puisniitude poole
Puisniidud
Lääne-Virumaa metsad
Käed puude pulsil
Ökoloogid lähevad puude otsa torniga
Kõige kindlam pank on mets
Metsatulekahjud
Tuletaimed Austraalias
Lammimets, sookask, angervaks, mudakonn
Metsad (lühikonspekt)
Metsade elukooslus (kordamisküsimused)

 

 

EESTI LINNADE RISTSÕNA

IMELINNUKE - muinasjutt

6. klassi loodusõpetuseõpetamisest - koost. Nevi Pello

KASE MÄNG.doc  - koostasid Kai Tiitsaar ja Ingrid Post
See on mäng, mida võivad mängida lapsed jatäiskasvanud. Mäng on juba õieti ära lahendatud. Et
mängu mängida, tuleks ruudustikust märgid ära võtta. Mäng tuleks esitleda nii, etmängijad saaksid
vastava sõna juurest märgi tabelisse vedada.

REFERAAT EESTIMAA MULLAD
REFERAAT VESI
REFERAAT
NAISSAAR
MUISTEND MIKS KASEL ON MUSTADTRIIBUD?
KUKERANNA PRÜGIPROJEKT

SOOVITUSNIMESTIK KLASSIVÄLISEKS LUGEMISEKS 6. KLASSILE