VI KLASS

1. Eestimaa

Emakeel

ANTONÜÜMID
SÜNONÜÜMID
SÜNONÜÜMID
VÕÕRSÕNAD
VÕÕRSÕNAD. LÜHENDID
VÕÕRSÕNAD
VÕÕRSÕNAD
VÕÕRSÕNAD
VÕÕRSÕNAD. SLÄNG

VÕÕRSÕNAD
LIITSÕNAD
LIITSÕNAD

ORTOGRAAFIA KORDAMINE
VALI ÕIGE TÄHENDUS
ÜHENDA VANASÕNAD
MÕISTATUSED

KIRJUTA SÕNADELE TÄHENDUSED

MUNGRETI ÕPETLASED - rahvajutt