Lagleprobleem

      Inimese tegevus vastandub sageli meid ümbritseva keskkonna heaoluga.
     Et teha õigeid otsuseid, mis arvestaksid nii inimesi kui ka loodust, tuleb osata ettetulevaid probleeme õigesti lahendada.

       Püüa leida alljärgnevale probleemile lahendus!

    Igal kevadel ja sügisel peatuvad Lääne-Eesti rannakarjamaadel ja rannikulähedastel põldudel suured linnuparved - haned ja lagled teevad siinsetel aladel vahepeatuse, et täiendada oma jõuvarusid.

    Linnuparvede lahkumise järel jäävad neist maha suures osas laialitrambitud ja ülesnokitud orasepõllud - linnud tekitavad põllumeestele suurt majanduslikku kahju.

lagled.jpg (36282 bytes)
Valgepõsk-lagled rannakarjamaal toitumas

1. Milliseid küsimusi peaksid teadlased püstitama, et seda probleemi igakülgselt uurida ja lahendada?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

2. Püüa pakkuda reaalseid lahendusi sellele probleemile:

a) hanede seisukohast

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

b) põllumeeste seisukohast

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

3. Too välja oma seisukohad lahendustest, mis on kasulikud nii hanedele kui ka põllumeestele? Põhjenda, miks!

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

4. Kuidas jõudsid lahenduseni?
    (millist infot kasutasid, kes ja kuidas sind aitas, kust said ideed?)

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

4. Hinda, milline sinu poolt esitatud küsimus aitas sul kõige paremini jõuda probleemi lahenduseni. Põhjenda, miks sa nii arvad!

....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................