Kaastöö MIKSIKESELE.

Teeme tunnist loovama isetegemise õppetunni!Idee kui selline, tekkis tunde andes kirjastus AVITA loodusõpetuse õpiku järgi 6. klassis.

Kui klass on suurearvuline, siis kindlasti mitte iga õpilane ei kasuta tunni igat minutit õppimisega tegelemiseks, eriti veel 6. klassis, kus on enesegagi küllalt probleeme. Alati ei suudeta kuulata jutustavaid aineid, pigem on õpilasesõbralikum tund, mis paneb õppijat ise otsima, koguma, pildistama, vormistama jne. õpetaja või õpetajate juhendamisel. Seega andsin oma klassis väikestele gruppidele erinevatel teemadel tööülesanded, mida nad kindlaksmääratud perioodi jooksul pidid sooritama.

Õpikus olevate teemade hulk annab igasuguseid võimalusi õpetaja jaoks teha tund õpilastele võimalikult loovamaks isetegemise tunniks. Küll aga nõuab õpetajalt tunni ettevalmistamiseks tööd arvutil.

Seega pakun välja omapoolse, ühe või mitme tunni läbiviimise kondikava, mis ei jäta õpilasi pinki igavlevalt õpetaja monoloogi kuulama.

Arvan, et sugugi ei peaks kogu klassi rakendama ühtemoodi tööle. Kindlasti leidub ka selliseid lapsi, kes sooviksid olla näiteks pildimaterjali kogujad või fotode tegijad, neid ise looduses fotoaparaadiga pildistades. Või hoopiski pealkirja joonistajad. Selliste tööülesannetega õpilased tuleks alguses ära määratleda.

Koostöös kunstiõpetuse õpetajaga võiksid valmida loodusfotod ja joonistused, millest hiljem saaks koostada eraldi fotonäituse lastevanematele.

Gruppidesse valik võiks toimuda loosi teel või kui tahetakse asjasse veelgi põnevust tuua, siis miks mitte teha seda selliselt, et õpetaja on lõiganud ühe objektifoto tükkideks. Õpilased võtavad ühe pilditüki ning leiavad klassist ülesse teise pilditüki, mis sobib tema tükiga kokku. Nii moodustuvad grupid.

KOKKULEPPED ÕPILASE JA ÕPETAJA VAHEL ennem tööle asumist.

Valitakse sobilikud teemad paberkandjalt, mis on õpetaja poolt eelnevalt trükitud ning lisatakse sinna oma nimed.

Teemade valimisel peaks arvestama kodus ja kooliraamatukogus olevaid infokandjaid. Arvestada võiks ka oma kodukandi looduskoosluste olemasoluga teemade valikul.

Määratakse kindlaks kuupäevad, millal valmis tööd klassi seinale asetatakse. Registreeritakse kirjalikult oma nimed paberil etteantud kuupäevade taha. Hiljem jätab õpetaja antud paberi klassi seinale.

Lepitakse kokku nõuete osas vormistusele.Õpetaja selgitab ja jagab õpilastele paberkandjal vajaminevat infot.

Teksti pikkus 1-2 lk. A-4.

Tekst illustreerida teemakohaselt, kas omatehtud fotodega või joonistustega.

Koostada teksti kohta 15 küsimust ja kirjutada need eraldi nr. märgistatud lipikutele.

Kirjutada lipikud ainult numbritega ja asetada need lahtiselt pealt avatud ümbrikusse. Ümbrik kleepida suurele aluspaberile teksti juurde.

Küsimustelipikud jätta töö tegijatel endi kätte.

Peale selle!

Töö koostajatel pidid olema 1 näd. jooksul kaasas küsimuste lipikud, nii et neid said kaasõpilased küsida koolipäeva vältel.

Küsimustele tuli vastata kirjalikult ja anda küsimused tagasi seinalehe koostajatele.

Nemad ka kontrollisid vastuste ôigsust ja esitasid suulise kokkuvôtte loodusôpetuse tunni ajal.

Seinalehe pealkiri pidi olema vormistatud stiilis-teema ( näit. tigu) joonistamine esemesse.

Lahtiseletatult, et sôna tigu üksikud tähed on joonistatud välja teo visuaalset kuju arvestades.

Vormistatud seinalehe-stiilis klassi seinale või koridorile ülespanemiseks.Tööd tulid kaunid ja ilusad. Tegemist jätkus nii kodus kui koolis. Mis peaasi, seda sai teha rahulikult kokkulepitud aja vältel ja tulemused said mitu positiivset hinnet.

Ilusaid töid Teile!


Olen Nevi Pello. Kirjutasin selle loo endise töökoha Pirita Majandusgümnaasiumi koolikogemuste põhjal.Töötasin antud asutuses 4,5 aastat klassijuhatajana ja andsin 5. ja 6. klassides loodusõpetust ja kunstiõpetust. Kahjuks ei tööta ma antud momendil koolis, mis ei takista muidugi oma mõtete jagamist teistega. Põhjuseks elukoha vahetus ja algklassiõpetaja töökoha nappus Tallinna linnas.

Tore, kui saite sellest loost mingisugust vajaminevat materjali.

Nevi Pello.
Harjumaa Kiili vald Luige küla Tulbi 11
nevip@mega.ee
056622559