VI KLASS

1. Eestimaa

Matemaatika

ALGARVUD, KORDARVUD JA TEGURIKS LAHUTAMINE
ALGARVUD, KORDARVUD JA TEGURIKS LAHUTAMINE
ALGARVUD, KORDARVUD JA TEGURIKS LAHUTAMINE
ARVUDE ÜHISKORDSED
ARVUDE ÜHISKORDSED
ARVUDE ÜHISTEGURID
ARVUDE ÜHISTEGURID
ARVUDE ÜHISTEGURID JA ÜHISKORDSED
HARILIK MURD. LIHT- JA LIIGMURD
HARILIK MURD. LIHT- JA LIIGMURD
HARILIKU MURRU TAANDAMINE
HARILIKU MURRU TAANDAMINE
HARILIKE MURDUDE VÕRDLEMINE
KIRJALIK ARVUTAMINE NATURAALARVUDEGA
KIRJALIK ARVUTAMINE. RISTKÜLIK
KIRJALIK ARVUTAMINE NATURAALARVUDEGA NING KÜMNENDMURDUDEGA JA MÕÕTÜHIKUTE TEISENDAMINE
LIIGMURRU TÄIS- JA MURDOSA

MURDUDE TAANDAMINE
MURDUDE TEISENDAMINE ÜHENIMELISTEKS
MURDUDE TEISENDAMINE JA VÕRDLEMINE
MÕÕTÜHIKUTE TEISENDAMINE
PEASTARVUTAMINE
PROTSENT
PROTSENT
SEGAARVUDE LIITMINE JA LAHUTAMINE
SEGAARVUDE LIITMINE JA LAHUTAMINE

ÜHENIMELISTE MURDUDE LIITMINE JA LAHUTAMINE

NUPULA 1
NÄPUNÄITED 1
VASTUSED 1
NUPULA 2
NÄPUNÄITED 2
VASTUSED 2
NUPULA 3
NÄPUNÄITED 3
VASTUSED 3