Läänemere miljonärid
Tiit Kändler

    Eesti on mereriik. Kuid kuidas me merega läbi saame? Kui Eestilt Läänemeri ära võtta, kas jääksime siis hätta?
    Mandri-Eesti loodus on niikuinii nii mitmekesine, kui ei kusagil mujal Euroopas. Kuid see mitmekesisus on paljuski põhjustatud merest.
    Vilsandi-tagused jääolud määravad paljuski ilmaolusid Mandri-Eestis. Meie meri pakub lahket kodu paljudele looma- ja taimeliikidele, keda tavakeeles on hakatud nimetama võõrliikideks.
     Miks võõrad ja kui võõrad?
    Põlisolendid tulid siia vaid kümne tuhane aasta eest. Viigerhüljes ja merihärg. Nad elavad siin tänini.
    Meie meri on ometi maailmas ainulaadne selle poolest, et päris omaenda liike siin välja pole arenenud. Meie merele on iseloomulik, et n-ö võõrliigid on siia tulnud rahumeelsel moel ja kes on jäänud, pole tekitanud mingit ökokatastroofi. Ehk ongi see iseloomulik meie mere äärsele elustikule ja olustikule?
    Liigid muidugi arenevad, ja meie mere liikide areng käib praegu.
Läänemeri on võrreldes teiste maailma meredega liigivaene. Kuid näiteks need kalad, kes siin elavad, ei tunne end just liiga halvasti.
    Läänemeri on nii ainulaadne, et küllap oleme osa oma iseloomustki saanud selle lainetest. Ehk tänu meie merele tajume, et võõras saab varsti oma olla. Tänu Läänemerele oleme meie, eestlased, miljonärid.