KORDAMISKÜSIMUSED METSA ELUKOOSLUSE KOHTA

6.klassile, saatnud Kerda Keevend

 

1.Millistesse rinnetesse jagunevad metsataimed? Nimeta igasse rindesse 6 taime.

2.Mis liiki puud on Eesti metsades kõige tavalisemad? Miks?
3.Miks jätkub metsas ruumi paljudele erinevatele taimedele?

4.Kuidas paiknevad metsataimede juured?

5.Miks paiknevad metsataimed rindeliselt?
6.Iseloomusta metsa elutingimusi võrdlevalt põlluga.
7.Nimeta 3 levinumat puuliiki Eestis.

8. Iseloomusta männi, kase, kuuse nõudlikust valguse, niiskuse ja mulla viljakuse suhtes.

9.Miks õitseb lehtmetsades kõige rohkem rohttaimi varakevadel?

10.Kust saavad varakevadel kasvama hakkavad taimed toitaineid?

11.Eesti metsade liigitus.
12.Võrdle nõmme-,laane-,palu-,salu-,loometsa.
13.Võrdle kuuske ja mändi

14.Kirjelda metsakoosluse vaheldumist pärast lageraiet.
15.Kui vanad on raieküpsed kuused ja männid?

16. Nimeta igast metsarindest 4 looma.

17.Oska koostada toiduahelaid metsa kohta(5 tükki). Tunne ahelast ära tootja ja tarbija.

18.Tv lk 11 ül. 1,2,
lk 13 ül.1,
lk 14 ül 2,
lk. 15 ül.2,
lk 20 ül.2,
lk 21 ül. 2,5

19. Milles seisneb metsade tähtsus?(7-8 punkti)
20.Mõisted: puhmas ehk kääbuspõõsas, alustaimestik, igihaljas taim, heitlehine taim, sümbioos, uluk. Igale mõistele lisa 3-5 näidet.