Metsaviktoriin 1999

1. Metsade pindala Eestis on viimase 50 aastaga :

1) kasvanud
2) kahanenud
3) jäänud samaks

2. Eesti maakondadest on kõige suurema metsasuse protsendiga :

1) Valgamaa
2) Pärnumaa
3) Hiiumaa.

3. Uue Eesti metsaseaduse järgi on metsas lõket teha lubatud ainult:

1) päeval
2) selleks ettevamistatud kohtades või omaniku loal
3) tuleohutul ajal.

4. Uue Eesti metsaseaduse järgi koeraga metsas liikuda tohib ainult:

1) metsaomaniku loal
2) suukorviga varustatult
3) rihma otsa pidades

5. Hoiumetsas on üldjuhul keelatud :

1) igasugune tegevus
2) inimeste liikumine
3) majanduslik tegevus

6. Metsaomanik on kohustatud uuendama raiesmiku :

1) 1 aasta pärast
2) 2 aasta pärast
3) 3 aasta pärast

7. Meie metsades on kährikkoeri võrreldes metssigadega :

1 ) rohkem
2) sama palju
3) vähem

8. Metsiseid on meie metsades kokku :

1) mõnisada
2) mõnituhat
3) mõnikümmend tuhat.

9. Eesti rahvusparkidest on kõige rohkem metsa:

1) Lahemaa
2) Soomaa
3 ) Karula rahvuspargis.

10. Eesti punase raamatu järgi elab ohustatud ulukiliikidest metsades :

1) 18 %
2) 35 %
2) 59 %

Vastused ja kommentaarid:

1.Vastus: kasvanud ligi 30 % -lt ligi 48 % -le.

2.Vastus: metsasus oli 1995. a.-l Hiiumaal 58 %, Valgamaal 49 %, Pärnumaal 44 % ( rmt. A. Raukas (koostaja) "Eesti loodus", 1995. )

3.Vastus: metsaseaduse paragrahvi 32 p. 2 järgi tohib metsas lõket teha üksnes selleks ettevalmistatud kohtades või metsaomaniku loal.

4.Vastus: metsaseaduse pararahvi 32 p. 3 järgi võib koertega metsas liikuda neid rihma otsas pidades.

5.Vastus: metsaseaduse pargrahvi 28 järgi on hoiumetsas üldjuhul keelatud majanduslik tegevus.

6.Vastus: metsaseaduse paragrahvi 11 p. 11 järgi on metsaomanik kohustatud uuendama kõik raiesmikud kolme aasta jooksul alates raiest.
Kommentaar: sama paragravi järgmiste punktide järgi peab raiesmik olema uuenenud hiljemalt 7 aasta jooksul ( või Metsaameti eriloal hiljem ) alates raiest. See tähendab, et 3 aasta jooksul tuleb tegelda metsa uuendamisega, nii et 7 aasta pärast oleks vähemalt 0,8 m kõrgune noor mets kasvamas.

7.Vastus: 1998.a. loendusandmeil oli Eestis kährikkoeri ligi 7000, metssigu 10.300

8.Vastus: viimastel aastatel on metsiste arv Eestis olnud ligi 5000.

9.Vastus: Lahemaa rahvuspargis on metsi kokku üle 40.000 ha.
Kommentaar: suhtelise metsarohkuse poolest võistleb Lahemaa rahvuspargiga Karula rahvuspark. Mõlemal on maismaast metsaga kaetud ligi 70 %. Kuid kogupindalalt on Lahemaa rahvuspargis metsi mitu korda rohkem.

10.Vastus: ohustatud ulukiliikidest elab metsades ligi 35 %.
Kommentaar: Eesti Entsüklopeedia järgi on uluk looduses vabalt elav imetaja või lind. "Eesti punase raamatu" järgi elab metsades ohustatud 17 -st imetajaliigist 10 ja ohustatud 56-st linnuliigist alaliselt 16. Siit tuleneb vastus.