1999. a. metsaviktoriini vastused ja kommentaarid

. Metsade pindala Eestis on viimase 50 aastaga :

) kasvanud ; 2) kahanenud ; 3) jäänud samaks.

 

Vastus: kasvanud ligi 30 % -lt ligi 48 % -le.

2. Eesti maakondadest on kõige suurema metsasuse protsendiga :

) Valgamaa ; 2) Pärnumaa ; 3) Hiiumaa.

 

Vastus: metsasus oli 1995. a.-l Hiiumaal 58 %, Valgamaal 49 %, Pärnumaal 44 % ( rmt. A. Raukas (koostaja) "Eesti loodus", 1995. )

3. Uue Eesti metsaseaduse järgi on metsas lõket teha lubatud ainult:

) päeval ; 2) selleks ettevamistatud kohtades või omaniku loal ; 3) tuleohutul ajal.

 

Vastus: metsaseaduse paragrahvi 32 p. 2 järgi tohib metsas lõket teha üksnes selleks ettevalmistatud kohtades või metsaomaniku loal.

4. Uue Eesti metsaseaduse järgi koeraga metsas liikuda tohib ainult:

) metsaomaniku loal ; 2) suukorviga varustatult ; 3) rihma otsa pidades.

 

Vastus: metsaseaduse pararahvi 32 p. 3 järgi võib koertega metsas liikuda neid rihma otsas pidades.

. Hoiumetsas on üldjuhul keelatud :

) igasugune tegevus ; 2) inimeste liikumine ; 3) majanduslik tegevus.

 

Vastus: metsaseaduse pargrahvi 28 järgi on hoiumetsas üldjuhul keelatud majanduslik tegevus.

. Metsaomanik on kohustatud uuendama raiesmiku :

) 1 aasta pärast ; 2) 2 aasta pärast ; 3) 3 aasta pärast..

Vastus: metsaseaduse paragrahvi 11 p. 11 järgi on metsaomanik kohustatud uuendama kõik raiesmikud kolme aasta jooksul alates raiest.

Kommentaar: sama paragravi järgmiste punktide järgi peab raiesmik olema uuenenud hiljemalt 7 aasta jooksul ( või Metsaameti eriloal hiljem ) alates raiest. See tähendab, et 3 aasta jooksul tuleb tegelda metsa uuendamisega, nii et 7 aasta pärast oleks vähemalt 0,8 m kõrgune noor mets kasvamas.

. Meie metsades on kährikkoeri võrreldes metssigadega :

1 ) rohkem ; 2) sama palju ; 3) vähem.

Vastus: 1998.a. loendusandmeil oli Eestis kährikkoeri ligi 7000, metssigu 10.300

. Metsiseid on meie metsades kokku :

1) mõnisada ; 2) mõnituhat ; 3) mõnikümmend tuhat.

 

Vastus: viimastel aastatel on metsiste arv Eestis olnud ligi 5000.

9. Eesti rahvusparkidest on kõige rohkem metsa:

) Lahemaa ; 2) Soomaa ; 3 ) Karula rahvuspargis.

 

Vastus: Lahemaa rahvuspargis on metsi kokku üle 40.000 ha.

Kommentaar: suhtelise metsarohkuse poolest võistleb Lahemaa rahvuspargiga Karula rahvuspark. Mõlemal on maismaast metsaga kaetud ligi 70 %. Kuid kogupindalalt on Lahemaa rahvuspargis metsi mitu korda rohkem.

10. Eesti punase raamatu järgi elab ohustatud ulukiliikidest metsades :

) 18 % ; 2) 35 % ; 2) 59 % .

 

Vastus: ohustatud ulukiliikidest elab metsades ligi 35 %.

Kommentaar: Eesti Entsüklopeedia järgi on uluk looduses vabalt elav imetaja või lind. "Eesti punase raamatu" järgi elab metsades ohustatud 17 -st imetajaliigist 10 ja ohustatud 56-st linnuliigist alaliselt 16. Siit tuleneb vastus.