Saastusprobleemi vähendamine järvedes

Peipsi järve säästmiseks on kindlasti vaja vähendada tema reostuskoormust: ehitada valmis Tartu linna ja mitme muu asula pooleli olevad või veel alustamata solgipuhastid järve valgalal, Narva elektrijaamade uued tuhafiltrid, juhtida Peipsist eemale põlevkivi kaevanduste veed, kasutada kõikjal põlluväetisi säästlikult, võtta kontrolli alla ja teha puhtaks puhkealad järvekaldail jne. Kindlasti on vaja jätkata seiret ja teadusuuringuid järvel.

Võrtsjärve suubuvate jõgede looduslikust suurem reostuskoormus on tingitud kahest peamisest põhjusest: Puhastamata või puudulikult puhastatud heitveest, mis rikastab järve eelkõige fosforiühenditga ja põllumajandusreostusest.