Tuletaimed

     Aborigeeni legendi järgi tõid tule taevast Lõunaristi ruumist maale kaks venda, Kanbi ja Jitabidi. Kentauri kaks juhttähte olid nende taevased lõkked.

    Evolutsiooni mõõdetakse miljonite, maastike kujunemist tuhandete, põlemisjärgseid muutusi kümnete aastatega. Tuli on evolutsioonifaktorina toiminud Austraalia inimtühjadel aladel, kus igal aastal puhkevad
piksest põhjustatud suured põlengud. Terve hulk Rohelise Mandri taimi on tõelised tuletaimed ehk pürofüüdid, nad ei saagi uueneda tulest läbi käimata.
    Tüüpiline näide on banksia, puu, kelle puitunud ja kõva vili avaneb alles pärast põlemist. Banksia õhukest liblet meenutav seeme on tühiselt väike võrreldes massiivse vilikonnaga, mille ülesandeks on hoida seemet turvaliselt tule ilmumiseni.