VI KLASS

2. Seitse maailmaimet

Matemaatika


PROTSENTARVUTUSED
ARVUTA!
KORDAMINE
HARILIKU MURRU LAIENDAMINE
HARILIKU MURRU LAIENDAMINE
MURDUDE TEISENDAMINE ÜHENIMELISTEKS
MURDUDE TEISENDAMINE ÜHENIMELISTEKS
MURDUDE TEISENDAMINE ÜHENIMELISTEKS

MURDUDE TEISENDAMINE ÜHENIMELISTEKS

1. TUNNI LISA 1 - ERINIMELISTE MURDUDE LIITMINE JA LAHUTAMINE
1. TUNNI LISA 2 - ERINIMELISTE MURDUDE LIITMINE JA LAHUTAMINE
2. TUNNI LISA 1 - ERINIMELISTE MURDUDE LIITMINE JA LAHUTAMINE

2. TUNNI LISA 2 - ERINIMELISTE MURDUDE LIITMINE JA LAHUTAMINE
3. TUNNI LISA 1 - ERINIMELISTE MURDUDE LIITMINE JA LAHUTAMINE

3. TUNNI LISA 2 - ERINIMELISTE MURDUDE LIITMINE JA LAHUTAMINE
4. TUNNI LISA 1 - MIDA OLEN ÕPPINUD?

4. TUNNI LISA 2 - MIDA OLEN ÕPPINUD?
5. TUNNI LISA 1 - MIDA OLEN ÕPPINUD?

5. TUNNI LISA 2 - MIDA OLEN ÕPPINUD?
6. TUNNI LISA 1 - KÜMNENDMURRU TEISENDAMINE HARILIKUKS MURRUKS

6. TUNNI LISA 2 - KÜMNENDMURRU TEISENDAMINE HARILIKUKS MURRUKS
7. TUNNI LISA 1 - HARILIKU MURRU TEISENDAMINE KÜMNENDMURRUKS. ÜMARDAMINE

7. TUNNI LISA 2 - HARILIKU MURRU TEISENDAMINE KÜMNENDMURRUKS. ÜMARDAMINE
8. TUNNI LISA 1 - KÜMNENDMURRU TEISENDAMINE HARILIKUKS MURRUKS

8. TUNNI LISA 2 - KÜMNENDMURRU TEISENDAMINE HARILIKUKS MURRUKS
9. TUNNI LISA 1 - HARILIKU MURRU KÜMNENDLÄHENDID

9. TUNNI LISA 2 - HARILIKU MURRU KÜMNENDLÄHENDID
10. TUNNI LISA 1 - MIDA OLEN ÕPPINUD?

10. TUNNI LISA 2 - MIDA OLEN ÕPPINUD?
11. TUNNI LISA 1 - HARILIKU MURDUDE KORRUTAMINE

11. TUNNI LISA 2 - HARILIKU MURDUDE KORRUTAMINE
12. TUNNI LISA 1 - HARILIKE MURDUDE KORRUTAMINE

12. TUNNI LISA 2 - HARILIKE MURDUDE KORRUTAMINE
13. TUNNI LISA 1 - HARILIKE MURDUDE KORRUTAMINE

13. TUNNI LISA 2 - HARILIKE MURDUDE KORRUTAMINE
14. TUNNI LISA 1 - TEKSTÜLESANDEID KORRUTAMISTEHTEGA. OSA LEIDMINE

14. TUNNI LISA 2 - TEKSTÜLESANDEID KORRUTAMISTEHTEGA. OSA LEIDMINE
15. TUNNI LISA 1 - TEKSTÜLESANDED HARILIKE MURDUDE KORRUTAMISEGA

15. TUNNI LISA 2 - TEKSTÜLESANDED HARILIKE MURDUDE KORRUTAMISEGA

NUPULA 1
NÄPUNÄITED 1
VASTUSED 1
NUPULA 2
NÄPUNÄITED 2
VASTUSED 2
NUPULA 3
NÄPUNÄITED 3
VASTUSED 3