VI KLASS

3. Linnastumine
Lugemine

KIHELKONNAD
EESTI 16. SAJANDI KAARTIDEL
URBANISEERUMINE
ASUSTUSTIHEDUS JA RUUMIKÄITUMINE I
ASUSTUSTIHEDUS JA RUUMIKÄITUMINE II
ASUSTUSTIHEDUS JA RUUMIKÄITUMINE III
ASUSTUSTIHEDUS JA RUUMIKÄITUMINE IV
ASUSTUSTIHEDUS JA RUUMIKÄITUMINE V
ASUSTUSTIHEDUS JA RUUMIKÄITUMINE VI
ASUSTUSTIHEDUS JA RUUMIKÄITUMINE VII
LINN, INIMENE JA LOODUS I
LINN, INIMENE JA LOODUS II
LINN, INIMENE JA LOODUS III
LINNAHALJASTUS I
LINNAHALJASTUS II
LINNAHALJASTUS III

MÜRA
MÜRAREOSTUS
MÜRA JA HAIGUSED
ÕHUSAASTUSPROBLEEMID
TERVIS JA MÜRGITATUD ATMOSFÄÄR
JÄÄTMED
TÄNAV JA PUIESTEE

INIMKAASLEJAD LOOMAD
LINNALOOMAD - NAHKHIIRED
SUITSUPÄÄSUKE
SUITSUPÄÄSUKE
LINNALINDUDE LEIDLIKKUS TOIDUOTSINGUL
ÄMBLIKKE MEIE ELAMUIS I
ÄMBLIKKE MEIE ELAMUIS II
ÄMBLIKKE MEIE ELAMUIS III
ÄMBLIKKE MEIE ELAMUIS IV
VAARAOSIPELGAD
TEHISMAASTIK JA LINNUD

LINNASTUMINE( küsimustik)
LINN JA LOODUS(küsimustik)

LOODUSÕPETUSE KÜSIMUSED

LINNASTUMISE JÄRGUD

TARTU LINNUD (tööleht)

STRESS.doc (voldik) koost. Timo Uustal
STERSS.doc (kaas)  koost. Timo Uustal

VÕLG

TEE TULEVIKKU
PAEKIVI KASUTAMINE EHITUSTEGEVUSES
MAJASEENTEST
ÕPPEKÄIK PARKI

TALLINLASED EELISTAVAD BUSSI - funkt. lug
LABÜRINT

Tööleht KAHJURID  Malle Salu
Tööleht INIMKAASLEJAD  Malle Salu