VI KLASS

3. Linnastumine

Emakeel

KÄÄNDSÕNADE AINSUS JA MITMUS
SÕNA OSAD. KÄÄNDED

AINSUS. MITMUS
AINSUS. MITMUS
AINSUS. MITMUS
AINSUSE OSASTAV. MITMUSE NIMETAV
ALGVORM
ALGVORM
MOODUSTA KÄÄNDEID
MOODUSTA KÄÄNDEID
MUUDA SÕNAVORMI
KÄÄNDSÕNAD
PÖÖRDSÕNAD. MUUTUMATUD SÕNAD

ARVSÕNAD