VI KLASS

3. Linnastumine

Matemaatika

NUPUTA1
ARVUTA JA NUPUTA!
NUPULA 1
NÄPUNÄITEID 1
VASTUSED 1
NUPULA 2
NÄPUNÄITEID 2
VASTUSED 2
NUPULA 3
NÄPUNÄITEID 3
VASTUSED 3

PROTSENTÜLESANDEID

1. TUNNI  LISA 1 - MIDA OLEN ÕPPINUD?
1. TUNNI  LISA 2 - MIDA OLEN ÕPPINUD?
2. TUNNI  LISA 1 - MIDA OLEN ÕPPINUD? TEHTED KÜMNENDMURDUDEGA
2. TUNNI  LISA 2 - MIDA OLEN ÕPPINUD? TEHTED KÜMNENDMURDUDEGA
3. TUNNI  LISA 1 - PROTSENDI LEIDMINE ARVUST
3. TUNNI  LISA 2 - PROTSENDI LEIDMINE ARVUST
4. TUNNI LISA 1 - PROTSENDI LEIDMINE ARVUST
4. TUNNI LISA 2 - PROTSENDI LEIDMINE ARVUST
5. TUNNI LISA 1 - PÖÖRDARV
5. TUNNI LISA 2 - PÖÖRDARV
6. TUNNI  LISA  1 - HARILIKE MURDUDE JAGAMINE
6. TUNNI  LISA 2 - HARILIKE MURDUDE JAGAMINE
7. TUNNI  LISA 1 - HARILIKE MURDUDE JAGAMINE
7. TUNNI  LISA 2 - HARILIKE MURDUDE JAGAMINE
8. TUNNI  LISA 1 - TEHTED HARILIKE MURDUDEGA
8. TUNNI  LISA 2 - TEHTED HARILIKE MURDUDEGA
9. TUNNI  LISA  1 - JAGAMISTEHTE RAKENDUSI
9. TUNNI  LISA 2 - JAGAMISTEHTE RAKENDUSI
10. TUNNI  LISA 1 - JAGAMISTEHTE RAKENDUSI
10. TUNNI  LISA 2 - JAGAMISTEHTE RAKENDUSI
11. TUNNI  LISA 1 - ARVU LEIDMINE TEMA PROTSENDI JÄRGI
11. TUNNI  LISA 2 - ARVU LEIDMINE TEMA PROTSENDI JÄRGI
12. TUNNI  LISA 1 - PROTSENTÜLESANNETE LAHENDAMINE
12. TUNNI  LISA 2 - PROTSENTÜLESANNETE LAHENDAMINE
13. TUNNI  LISA 1 - PROTSENTÜLESANNETE LAHENDAMINE
13. TUNNI  LISA 2 - PROTSENTÜLESANNETE LAHENDAMINE
14. TUNNI  LISA 1 - MITU PROTSENTI ON ÜKS ARV TEISEST?
14. TUNNI  LISA 2 - MITU PROTSENTI ON ÜKS ARV TEISEST?
15. TUNNI  LISA 1 - MITU PROTSENTI ON ÜKS ARV TEISEST?
15. TUNNI  LISA 2 - MITU PROTSENTI ON ÜKS ARV TEISEST?