Matemaatika
Andre Trelin (6.c kl, Vändra Gümnaasium)

 1)

40% 180-st

0,7 5-st

90% 6-st

0,2 0,8-st

15% 200-st

0,24 10-st

2)

16112 : 53 + 26928 :  33 =

304 + 16 - 43 + 19 =

123456789 + 123456789 =

21343576 + 7653678 =

2345678765 + 876432 =

3) Noorem ja vanem õde koorisid kartuleid. Kui vanem õde kooris 20 kartulit, siis noorem õde 80% sellest.

Mitu kartulit koorisid õed kokku?