Kasvamise ja kahanemise väljendamine protsentides.

1. Mitme protsendi võrra suureneb kauba hind, kui hind tõuseb

8 kroonilt 10 kroonile

15 kroonilt 25 kroonile

90 kroonilt 99 kroonile

3 kroonilt 3,45 kroonile

 

2.Mitme protsendi võrra kahaneb teenuse hind, kui hind langeb

12 kroonilt 11,40 kroonile

150 kroonilt 135 kroonile

20 kroonilt 19 kroonile

35 kroonilt 29,75 kroonile

 

3. 6a-s oli 30 õpilast ja 6b-s 25 õpilast. Kooli direktsiooni otsusel viidi kolm õpilast 6a-st üle 6b-sse. Mitme protsendi võrra muutus kummaski klassis õpilaste arv?

 

 

 

4. Kauba hinda alandati soodusmüügi ajaks 50 kroonilt 40 kroonile. Seejärel tõsteti hind tagasi 50 kroonile. Väljenda mõlemad hinnamuutused protsentides.

 

 

 

5. Laual on kaks risttahukat, mille põhjade pindalad on võrdsed. Mitme protsendi võrra on ühe risttahuka ruumala väiksem teise omast, kui ühe risttahuka kõrgus on 6 cm ja teise kõrgus 12,5 cm?