Mida olen õppinud? Algarvud, kordarvud.

1. Naturaalarvu, millel on ainult kaks tegurit (arv 1 ja see arv ise), nimetatakse ………..arvuks. Kui arvul on enam kui kaks tegurit, nimetatakse seda arvu …………arvuks.

2. Kriipsuta loetelus alla algarvud.

2, 4, 5, 6, 11, 14, 24, 27, 31, 37, 41, 42, 47, 49, 53, 69, 70, 81, 83.

3. Kriipsuta loetelus alla kordarvud.

1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 17, 19, 21, 25, 29, 33, 46, 51, 56, 57, 59, 61, 100.

4. Nimeta kõik algarvud, mis jäävad antud arvude vahele.

1 ja 5

15 ja 21

13 ja 19

90 ja 101

46 ja 54

35 ja 44

8 ja 15

4 ja 16

5. Lahuta algteguriteks.

15

8

9

13

10

41

12

25

36

40

45

63

6. Kas lause on tõene või väär?

a) Kõik algarvud on paarisarvud.

b) Kõik paarisarvud on algarvud.

c) Mõned paarisarvud on algarvud.

d) Mõned paaritud arvud on kordarvud.

e) Mõni arv on korraga nii alg- kui ka kordarv.

f) Kahekohaliste arvude seas on nii alg- kui ka kordarve.