Mida olen õppinud? Algarvud, kordarvud.

 

1. Too näiteid algarvudest.

 

2. Too näiteid kordarvudest.

 

3. Kas oskad nimetada mõnd sellist arvu, mis pole algarv ega kordarv?

 

4. Kas leidub selline arv, mis on korraga nii alg- kui ka kordarv?

 

5. Lahuta kordarv algteguriteks.

35 =

49 =

14 =

55 =

4 =

18 =

112 =

300 =

2500 =

48 =

10 =

57 =

6. Too kaks näidet, kus kahe kordarvu summa on algarv.

 

7. Too kaks näidet, kus kahe algarvu vahe on kordarv.

 

8. Nimeta kõik algarvud vahemikus 21 kuni 35.

 

9. Nimeta kõik kordarvud vahemikus 0 kuni 20.

 

10. Kui palju on algarve, mis on väiksemad arvust 25?