Mida olen õppinud? Hariliku murru põhiomadus.

Murdude laiendamine, taandamine, võrdlemine.

1. Murru väärtus ei muutu, kui korrutada või jagada murru …………………… ja …………………… ühe ja sama nullist erineva naturaalarvuga.

2. Jaga murru lugejat ja nimetajat 4-ga.

3. Kirjuta 5 murdu, mis on võrdsed murruga .

4. Taanda murrud.

5. Aseta murdude vahele õige märk - kas < või >.