Mida olen õppinud? Hariliku murru põhiomadus.

Murru laiendamine, taandamine, võrdlemine.

1. Kuidas muutub murru väärtus, kui lugejat ja nimetajat korrutada ühe ja sama nullist erineva naturaalarvuga?

 

 

2. Mitu korda suureneb või väheneb murru väärtus, kui lugejat korrutada kahega ja nimetajat korrutada neljaga?

 

 

3. Laienda murrud, kui laiendaja on a) 2; b) 5.

 

4. Laienda murrud nimetajani a) 12; b) 30.

 

5. Kirjuta punktiirile sobiv arv, nii et võrdus kehtiks.