Mida olen õppinud?

Tervikust osa leidmine ja terviku järgi osa leidmine.

1. Kui palju on 15% arvust

50 1 3 400 30 27 10 0

2. Millisest arvust moodustavad järgmised arvud ?

2 10 25 7 20 4,1 0,3 9

3. Keemiatunnist puudus üks õpilane, seega oli kohal 96% õpilastest. Mitu last oli selles klassis?

 

4. Kui palju on klassis õpilasi kokku, kui tüdrukuid on 14 ja poisse 60%?

 

5. Mitu lehekülge oli raamatus, kui pärast seda, kui loetud oli raamatust, jäi lugeda a) 84 lehekülge; b) 63 lehekülge?

 

6. Laagris oli kokku 96 last. Kui palju oli nendest rootslasi, kui rootslased moodustasid kõigist kohalolnutest? Kui suure osa (protsentides) moodustasid sakslased, kui neid oli % rohkem kui rootslasi?

 

 

7. Ettevõttes kasutusel olnud lauatelefonidest olid 30% punast värvi, valged ja ülejäänud musta värvi. Kui palju oli punaseid, valgeid ja musti telefone arvuliselt, kui kokku kasutati firmas a) 150; b) 60 lauatelefoni?