Mida olen õppinud?

Tehted murdarvudega.

1. Leia antud murdude summa ja korrutis. Samuti leia vahe, lahutades suuremast murrust väiksema, ning jaga esimene murd teisega.

a) ja

b) ja

c) ja

d) ja

2. Kirjuta kaks harilikku murdu: esimene asugu arvude 0,1 ja 0,5 vahel ja teine arvude 0,4 ja 0,9 vahel. Toimi saadud murdudega nii nagu esimeseski ülesandes: teosta liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine.

 

 

3. Leia murdude summa ja korrutis.

a) ja

b) ja

4. Lahenda võrrand.

3x + =

x : = 49

x +

x -

: x -

: x -