Mida olen õppinud?

Protsentarvutus, tehted murdarvudega.

1. Mitu protsenti moodustab arvust 4 arv

5 1,6 9 10 0,2

2. Mitu protsenti moodustab arv 5 arvust

7,5 2 10 12,5 1 100

3. Väljenda murd protsendina: kirjuta murru järele, mitu protsenti moodustab ta arvust 1.

4. Väljenda protsent murruna (näiteks 50%-le vastaks ).

25%

106%

12,5%

19%

3%

510%

8%

125%

80%

79%

75%

36%

5. Anton joonistas kolmnurga, mille üks nurk oli 60° , teine nurk oli esimesest 50% võrra suurem ning kolmas nurk moodustas teisest . Mis on selles lauses valesti?

 

6. Olgu ruudu külje pikkus a. Mitu protsenti suureneb ruudu pindala, kui a-d suurendada a) 50% võrra; b) võrra?

 

7. Suurenda murdu 150% võrra.