Mida olen õppinud?

Protsentarvutus, tehted murdarvudega.

1. Arvuta.

 

2. Mitme protsendi võrra on üks arv teisest suurem?

7 4-st

6,25 5-st

12,32 11-st

35,88 23-st

2,875 2,5-st

4,62 4,2-st

4,04 4-st

21 15-st

121,8 84-st

 

3. Mitu protsenti moodustab üks arv teisest?

0,4-st

-st

2-st

-st

10-st

-st

 

4. Millisest arvust moodustab antud arv 40%?

 

5. Mitme protsendi võrra on avaldise väärtus suurem avaldise väärtusest?