Kasvamise ja kahanemise väljendamine protsentides.

1. Mitme protsendi võrra kasvas 6a õpilaste arv, kui sinna tuli juurde 3 õpilast, kusjuures koos nendega on klassis 33 õpilast?

 

 

2. Toidupoes oli müügil 4 eri sorti leiba. Pärast kauba toomist suurenes leibade sortiment kahe sordi võrra. Mitme protsendi kasvas leibade sortiment?

 

 

3. Autojuht vähendas kiirust 80 km/h-lt 62 km/h-le. Mitme protsendi võrra vähenes auto kiirus?

 

 

4. Arvutiekraanil kujutatud ruudu külge vähendati 5 cm-lt 4 cm-le. Mitme protsendi võrra vähenes ruudu ümbermõõt? Mitme protsendi võrra vähenes ruudu pindala?

 

 

5. Hinnatõus puudutas erinevaid tooteid järgmiselt: leiva hind tõusis 6 kroonilt 7.50-le, saia hind 5.20-lt 6.50-le ja piimaliitri hind 6 kroonilt 7 kroonile. Leia iga toote hinna muutumine protsentides.

 

 

6. Kolmapäevasel etendusel oli suures teatrisaalis 1250 külastajat, reedesel aga 1300. Mitme protsendi võrra oli reedel külastajaid rohkem?

 

 

7. Mitme protsendi võrra on isa vanus suurem ema vanusest, kui ema vanus on 35 ja isa vanus 42 aastat?

 

8. Ristküliku mõõtmed olid 20 cm ja 25 cm. Mitme protsendi võrra vähenes ristküliku pindala, kui nii pikkust kui laiust vähendati 25% võrra?