Kasvamise ja kahanemise väljendamine protsentides.

1. Suurenda arvu 20% võrra.

1

75

5

20

500

16

8

0,7

650

110

250

13

0,35

3

90

170

 

2. Vähenda arvu 50

10% võrra

0,1% võrra

25% võrra

75% võrra

24% võrra

12% võrra

15% võrra

50% võrra

1% võrra

 

3. Nimeta kuid, milles on % võrra rohkem päevi kui novembris.

 

 

4. Mitme protsendi võrra on nädalas puhkepäevi vähem kui tööpäevi? Mitme protsendi võrra on nädalas tööpäevi rohkem kui puhkepäevi?

 

 

5. Mitme protsendi võrra on Sinu koolis söögivahetund lühem tavalisest koolitunnist?