Matemaatika
Kristin Vill (6.b kl, Vändra Gümnaasium)

1. Arvuta peast.

1. 32 + 14 =

   256 + 121 =

   2100 + 300 =

2. 187 - 106 =

     250 - 130 =

     734 - 222 =

 

3. 0,3 + 0,6 =

    1,3 + 5,3 =

    0,06 + 0,02 =

 

4. 0,8 - 0,4 =

    0,26 - 0,13 =

    4,9 - 4,8 =

2. Leia peast iga arvupaari ühistegurid.

1. 4 ja 6 2. 3 ja 12 3. 5 ja 10 4. 8 ja 32


3. Arvuta ja pane tehetejärjekord.

3424 : 32 + 51 · 80 =

(42,1 - 9 : 4) · 1,6 =

43,08 - 1,632 : 0,08 =

13,5 · 3,02 - 4,5 · (12,5 - 3,7) =

4. Kahest linnast väljusid üheaegselt teineteisele vastu kaks rongi. Üks rong läbib linnade vahemaa 3, teine 4 tunniga. Missuguse osa kogu teest moodustab rongidevaheline kaugus pärast ühetunnist sõitu?

 

5. Lahuta algteguriteks.

20, 100, 128, 66, 145

6. Suur ja väike vend võtsid osa suusavõistlusest. Suur vend sõitis 15 km, väike vend aga 20% sellest. Kui pikk oli väikse venna võistlusmaa?