Ülesandeid protsentarvutusele.

1. Mitu protsenti moodustab arv a arvust b ja arv b arvust a? Mitme protsendi võrra on arv a suurem/väiksem arvust b ja mitme protsendi võrra on arv b suurem/väiksem arvust a?

a) a = 15 ja b = 20

b) a = 0,8 ja b = 4,8

c) a = 25 ja b = 20

d) a = 1 ja b = 0,5

2. Mardi vanus moodustab Jüri vanusest 37,5%. Leia Jüri vanus, kui Mart on 15 aastat vana. Mitme protsendi võrra on Jüri Mardist vanem? Mitu protsenti moodustab Jüri vanus Mardi vanusest?

 

 

3. Arv b on arvust a 10% võrra väiksem. Arv b moodustab ühtlasi 225% arvust c. Arv c moodustab arvust d 60%. Leia need arvud, kui a) a = 90; b) c = 144.

 

 

 

4. Linnade A ja B vahemaa moodustab linnade C ja D vahemaast 80%. Mitme protsendi võrra on linnade C ja D vahemaa suurem linnade A ja B vahemaast?

 

 

5. Arv a on x% võrra suurem arvust 10. Leia arvud a ja x, kui arv 15 moodustab arvust 25 x%.