Ülesandeid protsentarvutusele.

1. Arv a moodustab arvust b 80%. Mitme protsendi võrra on arv b suurem arvust a? Ülesande lahendamisel võid soovi korral kasutada konkreetseid arve, näiteks a = 80 (b arvuta siit ise!).

 

 

2. 7. klassi poiste arv moodustab 56,25% 7. klassi õpilaste koguarvust. Palju on 7. klassis poisse ja palju tüdrukuid, kui klassis on kokku 32 õpilast? Mitme protsendi võrra on tüdrukuid vähem kui poisse?

 

 

3. Leia arv, millest 15% on 3.

 

4. Leia arv, mis moodustab arvust 84 12,5%.

 

5. Mitu protsenti moodustab arv arvust 10?

 

6. Mitme protsendi võrra on arv y suurem arvust x, kui y = 3x ja x ei võrdu nulliga?

 

 

7. Palju maksab kaup, mis algul maksis 120 krooni, pärast kahte 10-protsendilist hinnatõusu?

 

 

8. 150-kroonise eseme hinda langetati poes 20% võrra ning mõne aja pärast tõsteti hinda 20% võrra. Palju maksis see ese pärast kahte hinnamuutust?