Sagedustabel.
 

1. Artur istus bussipeatuses ning märkis sagedustabelisse seal peatunud busside kohta tabelis näha oleva informatsiooni. 
Täida tabelis suhtelise sageduse veerg.
Bussi nr.

3
5
6
8
11

Sagedus

7
3
4
2
4

Suhteline sagedus (%)
 
 
 
 
 
2. Kõrvalolevas tabelis on esitatud ühes väikeses alevikus elavate inimeste jaotus vanuse järgi. Täida tabelis suhtelise sageduse veerg.
Vanus

kuni 18 a.
18-30 a.
31-45 a.
46-60 a.
61-75 a.
üle 75 a.

Sagedus

63
78
77
83
72
27

Suhteline sagedus (%)
 
 
 
 
 
 

3. Vasta eelmise ülesande alusel järgmistele küsimustele.

a) Kui palju on selles alevikus kuni 45-aastasi? Kui suure protsendi nad moodustavad aleviku elanikkonnast?
 

b) Kui palju on selles alevikus täiskasvanuid (18 aastat vanad ja vanemad)? Kui suure protsendi nad moodustavad aleviku elanikkonnast?
 

c) Kui palju on selles alevikus kuni 60-aastaseid täiskasvanuid? Kui suure protsendi nad moodustavad aleviku elanikkonnast?
 

d) Mitme protsendi võrra on üle 75-aastaseid elanikke vähem kui alla 18-aastaseid?