Sagedustabel.

 

1. Vasta sagedustabeli alusel küsimustele.

Päeva keskmine temperatuur (°C) Päevade arv
0-4 1
5-8 3
9-12 15
13-16 9
17-20 2
Millist kuud võiks Sinu arvates selline sagedustabel illustreerida?

Missuguse temperatuuriga päevi oli kõige rohkem?

Mitmel päeval oli temperatuur üle 4 kraadi?

 

Mitmel päeval oli temperatuur alla 9 kraadi?

 

Mitmel päeval oli temperatuur üle 8 kraadi, kuid alla 17 kraadi?

 

2. Sagedustabel annab ülevaate ühe põhikooli õpilaste puudutud päevadest õppeaasta jooksul. Täida suhtelise sageduse veerg ja vasta tabeli alusel küsimustele.

Puudutud päevi Õpilaste arv Suhteline sagedus (%)
kuni 5 15 .
6-10 52 .
11-15 102 .
16-20 57 .
üle 20 24 .
Kui suur on selliste õpilaste suhteline sagedus, kes puudusid aasta jooksul vähem kui 16 päeva?

 

Kui palju on õpilasi, kes puudusid õppeaasta jooksul üle 5 korra?

Mitu õpilast puudus vähem kui 21 korda? Mitu protsenti moodustab selliste õpilaste arv kõigi õpilaste arvust?