Rahandusülesanded.

1. Jaan pani hoiustas pangas 800 krooni intressiga 2,5% aastas. Kui suureks kasvas hoiusumma a) aastaga; b) 2 aastaga; c) 3 aastaga?

 

2. Kirjuta tabelisse intressid, kui raha hoiustati 3 aastaks tabelis märgitud intressimääraga.

Summa Intressimäär 3 aasta intress
5000 krooni 1%  
1000 dollarit 2%  
250 marka 1,5%  
6400 krooni 3%  
250 000 krooni 2,5%  

3. Mitu protsenti moodustab arvel olev summa kaks aastat tagasi hoiustatud summast, kui aastane intressimäär on 2%. Lahenda ülesanne ilma konkreetset hoiusummat kasutamata.

 

4. 2500-st kroonist 20% pandi panka intressimääraga 5% aastas, intressimääraga 3% aastas ja ülejäänus summa hoiustati aastase intressimääraga 2,5%. Kui palju koguti intresse kahe aastaga?

 

5. Milline summa tuleb viia panka, et aastaintress oleks 2%-se aastase intressimäära korral

a) 50 krooni b) 24,2 krooni c) 3 krooni

6. Ants laenas pangast 5000 krooni intressimääraga 15% aastas tähtajaga viis aastat. Mitme protsendi võrra oli tagasimakstav summa suurem võetud laenust (5000 krooni)?