Rahandusülesanded.

1. Lisades kauba hinnale käibemaksu, suureneb hind 18% võrra. Mitu protsenti moodustab käibemaks kauba lõpphinnast?

 

Järgmistele hindadele on juba sisse arvestatud 18%-line käibemaks. Leia iga hinna puhul käibemaksu suurus kroonides.

118 krooni 472 krooni 23,6 krooni
53 krooni ja 10 senti 84 krooni 1 krooni2. Kalev ostis Saksa markasid hinnaga 8,02 Eesti krooni üks mark. Mitme krooni eest sai ta osta 12 marka? Mitu marka sai ta 401 krooni eest?

 

 

3. Pank A maksab hoiustajatele iga kuu viimasel päeval intresse 0,2% sel päeval arvel olevast summast. Jüri avas augustis pangas A arve ja pani hoiule 400 krooni. Kui palju oli tal arvel novembris, kui ta vahepeal raha välja ei võtnud ega pannud ka juurde ja pank kannab igal kuul arvelt maha 5 krooni kaardihooldustasu?

 

 

4. Võrdle järgnevaid hindu, kui on teada, et 1 DEM = 8 EEK.

44,95 DEM ja 360 EEK

120 DEM ja 120 EEK

100 EEK ja 8 DEM

500 DEM ja 5000 EEK

200 EEK ja 25 DEM

0,5 DEM ja 2 EEK5. Milline on praegune USA dollari kurss? Avalda dollarites.

100 krooni 31 krooni 10 200 krooni